top of page

Let's Collaborate

Contact me to create new
ideas and projects together.

Tel

+421 902 828 370

Email

Any idea that you can think of can become true. There's no such thing as boundaries for creativity.

Together we can create new stories.

Contact me for any questions or interest for cooperation you have. 

Každý nápad sa môže stať skutočnosťou.

Pre predstavivosť neexistujú hranice. 

Spoločne môžeme vytvoriť nové príbehy. 

Kontaktujte ma v prípade akýchkoľvek otázok alebo pri záujme o spoluprácu.

Thanks for contacting me!

Ďakujem za správu!

bottom of page